Rodzaje tańca towarzyskiego - podstawowa klasyfikacja

Z tańcem ma się do czynienia dość często – na weselach, imprezach urodzinowych, dyskotekach, Sylwestrze, teatrze, czy kinie. Pełni różne funkcje, dla niektórych jest pasją, dla innych nieodłącznym elementem życia i jednocześnie pracą. Dzięki niemu możliwe staje się wyrażanie wszystkich nagromadzonych wewnątrz emocji. Istnieje wiele gatunków tańca, ale towarzyski występuje w wielu odmianach, dlatego warto się z nimi zapoznać bliżej.

Rodzaje tańca towarzyskiego - podstawowa klasyfikacja

Rodzaje tańca towarzyskiego

Główną cechą tańca towarzyskiego jest nagromadzenie całej palety emocji, które idzie w parze z szeregiem efektownych figur. Zgodnie z nazwą, jest dedykowany parom, a jego początki sięgają czasów, w których tradycją były tańce dworskie i salonowe. Współcześnie stanowi jedną z dyscyplin sportowych, turnieje odbywają się regularnie, a zajęcie wysokiego miejsca może być początkiem międzynarodowej kariery oraz wyrazem prestiżu. Podczas takich wydarzeń zawodowi tancerze oraz tancerki zdobywają tytuły i pną się po szczeblach poszczególnych klas tanecznych, z których najwyższą o randze światowej jest „S”, krajowej natomiast „A”. Biorąc pod uwagę główny podział tańca towarzyskiego, to wyróżnia się tańce standardowe i latynoamerykańskie. W pierwszym rodzaju obowiązuje elegancki ubiór, który podkreśla dostojność i elegancję każdego wykonywanego ruchu. Do tańców standardowych zalicza się walce – wiedeński i angielski, quickstep, fokstrot oraz tango. Walc angielski pochodzi z Anglii – sugeruje to już sama nazwa – po raz pierwszy zatańczono jego figury w XX wieku. Tancerki i tancerze muszą być ubrani w elegancką garderobę – fraki oraz rozłożyste, długie suknie to podstawa ich stroju. Tempo walca angielskiego jest wolne, wynosi 30 taktów na minutę, jako ciekawostkę warto wiedzieć, że podczas turniejów jest to pierwszy wykonywany taniec.

Walc wiedeński, tango, fokstrot i quickstep

Nieco szybszą wersją walca angielskiego jest wiedeński, w którym tempo wynosi 60 taktów na minutę, po raz pierwszy odtańczony na początku XIX wieku. Charakterystyczne są w nim szybkie, wirowe obroty, ale nie przeszkadza to w utrzymywaniu wrażenia płynnych ruchów pełnych elegancji. Podczas turniejów walc wiedeński wykonywany jest jako trzeci, co do strojów jest podobnie jak w przypadku walca angielskiego. W tangu tancerki i tancerze uwidaczniają swoje emocje, w poszczególnych figurach jest dużo gwałtownych ruchów, zatrzymań, odczucia partnerów tanecznych nie są w żaden sposób skrywane. Następnym rodzajem tańca towarzyskiego jest fokstrot, który pochodzi z Ameryki. Ze względu na charakterystyczne kroki uznaje się go za jeden z najtrudniejszych, kroki przypominają nieco skradającego się lisa. W choreografiach nie brakuje wolnych i szybkich figur, przez wielu nazywany jest najszybszym spacerem świata. Szybszą odmianą tańca niż fokstrot jest quickstep, wykonuje się podczas niego tylko 48 taktów na minutę. Charakterystyczne w nim są podskoki oraz wykopy nóg – z całą pewnością robi wrażenie. W turniejach tanecznych prezentowany jest na czwartym lub piątym miejscu.