Defibrylatory AED – jak ich używać?

Defibrylatory AED to urządzenia, które pojawiają się w coraz większej liczbie miejsc w Polsce. Znaleźć je można w centrach handlowych, w instytucjach, urzędach, szkołach oraz wielu innych, zwykle często uczęszczanych miejscach. Główną rolą tych urządzeń jest ratowanie życia i zdrowia osób dotkniętych Nagłym Zatrzymaniem Krążenia, w wyniku którego co roku w naszym kraju umiera blisko 160 tys. osób. Co warto wiedzieć o defibrylatorach AED, aby ocalić życie osoby z NZK?

Kiedy należy użyć defibrylatora AED?

Defibrylatory AED to nowoczesne i w pełni bezpieczne urządzenia, których zadaniem jest przywrócenie prawidłowej pracy serca u osób, u których doszło do Nagłego Zatrzymania Krążenia. Możemy je rozpoznać m. in. po zatrzymaniu oddechu, utracie przytomności oraz nieregularnym pulsie. Defibrylator AED powinien być użyty jak najszybciej, gdyż w przypadku NZK każda upływająca sekunda jest na wagę złota i decyduje o ludzkim życiu i zdrowiu.

Kiedy do NZK dochodzi w miejscu publicznym służby ratownicze potrzebują zwykle kilku minut, aby dotrzeć na miejsce zdarzenia i kolejnych, aby udzielić profesjonalnej pomocy osobie poszkodowanej. W większości przypadków jest to niestety zbyt długi czas, aby uratować życie i zdrowie człowieka dotkniętego NZK – z upływem każdej minuty jego szanse na przeżycie znacząco bowiem maleją.

Skuteczną pomoc w ratowaniu życia ludzi, u których doszło do Nagłego Zatrzymania Krążenia oferują defibrylatory AED. Ich prawidłowe oraz szybkie użycie powala podnieść szanse poszkodowanego na ocalenie do aż 70%, podczas gdy bez ich użycia wynoszą one zaledwie 5% i zmniejszają się wraz z upływem każdej sekundy. W wyniku NZK już po upływie 4 min. dochodzi bowiem do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym.

Defibrylatory AED – jak ich używać?

Jak bezpiecznie korzystać z defibrylatora AED?

Defibrylatory AED to bardzo proste w użyciu urządzenia, które zostały zaprojektowane i przygotowane specjalnie z myślą o osobach nie posiadających specjalistycznej wiedzy ani przeszkolenia medycznego. Z ich funkcjonalności może, a nawet powinien skorzystać każdy człowiek, który będzie świadkiem utraty przytomności i zatrzymania oddechu u innej osoby, które to objawy w większości przypadków świadczą o Nagłym Zatrzymaniu Krążenia.

Użycie defibrylatora AED jest w pełni bezpieczne zarówno dla osoby udzielającej pierwszej pomocy, jak i poszkodowanego. Przed wygenerowaniem impulsu elektrycznego, którego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca u osoby z NZK, defibrylator wykonuje bowiem szybkie badanie EKG serca, które decyduje o potrzebie wykonania defibrylacji. Nie jest więc możliwe wyrządzenie krzywdy osobie poszkodowanej poprzez nieuzasadnione użycie urządzenia.

Defibrylator AED posiada czytelny wyświetlacz, na którym pojawiają się komunikaty obrazkowe przeprowadzające ratownika przez cały proces udzielania pierwszej pomocy osobie dotkniętej NZK. Oprócz tego, defibrylatory wydają także proste oraz łatwe w zrozumieniu komendy głosowe, które informują użytkownika o podejmowaniu wszystkich kolejnych kroków akcji ratowniczej.