Konsekwencje smogu

Trudno przejść obojętnie obok problemu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza. Kiedyś dotyczył on głównie dużych miast, dzisiaj niemal każdego miejsca w naszym kraju. Przyczynia się do wzrostu zachorowalności na choroby układu krwionośnego, nerwowego oraz znacznie pogarsza jakość oddechu.

Problem smogu w Polsce

Niestety, znajdujemy się w niechlubnej czołówce krajów o najgorszej jakości powietrza. Wszechobecny smog nie tylko doprowadza do pojawiania się wielu schorzeń, ale również generuje duże koszty. Notorycznie łamane są wszelkie przepisy regulujące normy stężenia zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, nikt nie ma nad ich przestrzeganiem kontroli. W parze z niską świadomością problemu w społeczeństwie idzie brak ponoszenia konsekwencji za przyczynianie się do powstawania zanieczyszczenia. Jakość powietrza określa się najczęściej jako umiarkowaną lub dostateczną, w pierwszym przypadku jest to przedział od 61 do 101 mcg/m3. Wartości dostateczne to natomiast minimalnie 101, a maksymalnie 141 mcg/m3. Pomimo wielokrotnego przekraczania norm, komunikaty wysyłane mieszkańcom Polski są lakoniczne – wynika z nich, że nie ma powodów do obaw.

Konsekwencje smogu

Przyczyny powstawania smogu

Najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery przedostaje się w wyniku palenia paliwami w piecach i kotłowniach gazowych. W związku z tym największy problem występuje zimą, kiedy niezbędne jest ogrzewanie mieszkań. Równie dużym zagrożeniem dla czystego powietrza są spaliny samochodowe i emisja dymów z fabryk i zakładów przemysłowych. Na terenie Polski pojawiają się dwa rodzaje smogu – londyński i fotochemiczny. Pierwszy z nich jest kwaśny, a idealne warunki dla niego pojawiają się zimą, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Smog fotochemiczny występuje natomiast w okresie letnim, kiedy podnosi się temperatura powietrza. Oddziaływanie promieni słonecznych powoduje, że szkodliwe związki zmieniają się w równie toksyczny ozon. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do konsekwencji zdrowotnych i póki nie będą stosowane dotkliwe kary, nic nie zmieni się na lepsze.