Jak chronić się przed wirusem SARS-CoV 2?

COVID-19 to choroba dobrze znana niemalże wszystkim osobom, zamieszkałym na globie ziemskim. Wykryto jego przypadki już w 100 krajach. Warto przestrzegać określonych wytycznych podawanych przez WHO, by zminimalizować jak najbardziej ryzyko zakażenia się tym wirusem. Jak zatem troszczyć się o zdrowie swoje i naszych bliskich?

Co to właściwie za choroba?

Koronawirus to w zasadzie duża grupa wirusów, które wywołują wiele różnych chorób, takich jak zwyczajne przeziębienia po bardziej groźne i zagrażające życiu ludzkiemu zakażenia. Świat obecnie zmierza się ze szczepem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19. Wykryte zarażenie może skutkować poważnymi schorzeniami takimi jak zapalenie płuc, zaburzenie oddychania, niewydolność nerek, a nawet śmierć. Wirus ten przenoszony jest z osoby chorej na zdrową drogą kropelkową za pośrednictwem kaszlu, kichnięcia, a nawet wspólnej rozmowy. Zarazić się można także w momencie kontaktu z wydzielinami osób chorych, które znajdują się na klamkach czy poręczach.

Jak chronić się przed wirusem SARS-CoV 2?

Jak prezentują się pierwsze objawy?

Do pierwszych symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zalicza się trudności w oddychaniu, płytki oddech, kaszel czy gorączkę. Łatwo to zakażenie można przypisać do innej choroby takiej jak infekcja oddechowa czy zapalenie płuc. Czas między kontaktem z wirusem, a wystąpieniem pierwszych objawów równe jest 5-ciu dniom. Maksymalny czas pojawienia się objawów to 14 dni.

Grupy szczególnego ryzyka

Osoby zdrowe oraz będące w sile wieku z reguły mają łagodny przebieg choroby. Objawy są porównywalne do grypy, a stosowane leczenie polega na reagowaniu na objawy. Do grupy podwyższonego ryzyka z zagrożeniem życia są osoby starsze oraz te, które chorują przewlekle, zwłaszcza Ci zmagający się z chorobami układu oddechowego i krążeniowego. Koronawirusem mogą zarazić się również dzieci, jednak one najczęściej przechodzą go bezobjawowo. Prawdopodobieństwo zarażenia się przez najmłodszych jest tak samo wysokie jak osób dorosłych, jednak mają one niewiele szans na całkowite rozwinięcie się u nich symptomów.