Zaburzenia neurologiczne u noworodków i niemowląt

Problemy natury neurologicznej u dzieci nie zawsze są oznaką rozwoju poważnych i zagrażających życiu chorób. Niemniej jednak w każdym przypadku, kiedy rodzic lub opiekun zauważa pewne nieprawidłowości w zachowaniu, czy samopoczuciu dziecka wskazane jest udanie się do specjalisty. W pierwszej kolejności wskazana jest ogólna konsultacja, dopiero w razie otrzymania skierowania niezbędna jest wizyta u neurologa dziecięcego.

Zaburzenia neurologiczne u noworodków i niemowląt

Diagnozowanie neurologiczne dzieci

W niektórych przypadkach opiekę nad dzieckiem sprawuje nie tylko neurolog dziecięcy, ale korzysta się również z konsultacji z przedstawicielami innych specjalizacji. W sytuacji, gdy stwierdza się zaburzenia widzenia, problemy z poruszaniem się, niezbędne jest wdrożenie pomocy na innych płaszczyznach. Konieczna jest wówczas ścisła współpraca wszystkich lekarzy, najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście korzystanie z pomocy w tych samych szpitalach, przychodniach. W ten sposób rodzice nie muszą planować dalekich wyjazdów, lecz w niemal tym samym czasie mogą udać się do kilku lekarzy, przyspiesza to wdrożenie leczenia. Neurolog dziecięcy zajmuje się najmłodszymi, w tym noworodkami i niemowlętami, czasami jego interwencja potrzebna jest od razu po urodzeniu. Do ośrodków wczesnej interwencji kieruje się najczęściej wcześniaki oraz dzieci, które przyszły na świat w wyniku cesarskiego cięcia lub porodu z komplikacjami. Wskazaniami do konsultacji u neurologa dziecięcego są również dzieci po zagrożonych ciążach, lub takich podczas których kobieta musiała przyjmować dużo różnych leków. Dość powszechna jest cukrzyca ciążowa, która może mieć konsekwencje w postaci pojawienia się nieprawidłowości u nowo narodzonego dziecka. Najważniejsze to nie bagatelizować choćby najmniejszych objawów u dziecka, wszystkie trzeba bardzo dokładnie obserwować. Nie wszystkie muszą być związane z problemami neurologicznymi, jednak wskazany jest specjalistyczny nadzór, zwłaszcza nad dziećmi obciążonymi ryzykiem wystąpienia chorób genetycznych.

Znaczenie szybkiego rozpoczęcia interwencji

Neurolog dziecięcy obserwuje, diagnozuje i leczy między innymi mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę wczesnodziecięcą oraz tiki nerwowe. Dwie ostatnie przypadłości mogą występować jako odrębne jednostki chorobowe, wskazywać na inną chorobę lub towarzyszyć różnego rodzaju schorzeń. Dzieci mogą się także urodzić z wodogłowiem, degeneracją mózgu i nieco rzadziej leukodystrofią. W momencie, gdy neurolog dziecięcy zna wyniki podstawowych badań, dodatkowo stale obserwuje dziecko, może wdrożyć najbardziej skuteczną terapię. Jeżeli rozpocznie się wszystkie działania szybko i sprawnie, dzieci otrzymują znacznie lepsze rokowanie. Nie zawsze jest możliwe kompleksowe wyleczenie, lecz przynajmniej zapewnia się w miarę normalny rozwój. Najtrudniejsza sytuacja jest z porażeniem mózgowym, ponieważ nie ma działań, które mogłyby naprawić chorą tkankę. W tym przypadku dość dużo mówi się ostatnio o zjawisku plastyczności mózgu, która najlepiej objawia się w pierwszym roku życia. Wskazana jest oczywiście intensywna praca dążąca do skrócenia czasu niezbędnego do prawidłowego rozwoju względem rówieśników.