Motoryczność osób starszych

Motoryczność rozwija się u człowieka do trzydziestego roku życia. Po tym okresie zaczyna się powolny jej spadek, a jeśli w grę wchodzą osoby starsze, ograniczenie określonych funkcji widoczne jest już w bardzo znacznym stopniu. Co składa się na cechy motoryczne? Co zaliczyć możemy do motorycznej sprawności? Motoryka w pełnym tego słowa znaczeniu to przede wszystkim nasza siła, szybkość, wytrzymałość, to gibkość, zwinność, skoczność, jak również i koordynacja ruchowa.

Co powinny robić osoby starsze, aby ich motoryka była na jak najwyższym poziomie?

Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Choćby człowiek nie wiadomo jak trenował, nie jest w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. Nie możemy porównać 80 - latka do 20 - latka, gdyż tutaj wszystko działa na zupełnie innych poziomach. Nie oznacza to jednak, że osoby starsze nic nie powinny ze sobą robić, traktując starzenie się, jako normalną kolej rzeczy. Niejeden 70 - latek jest zdecydowanie bardziej sprawny, niż niećwiczący 30 - latek, bowiem wszystko tutaj zależy od tego, jak bardzo o siebie dbamy, o swoją fizyczność, jak również i aspekt psychiczny.

Motoryczność osób starszych

U osób starszych bardzo często pojawia się zaburzenie dynamiki ruchów, ograniczenia w pracy kręgosłupa, kończyn górnych oraz dolnych, ograniczenia czasu reakcji na konkretne sytuacje. Wraz z wiekiem następują zmiany pod względem jakościowym i ilościowym, jeśli chodzi o skład białek i składników mineralnych, pojawiają się złogi cholesterolu, wapnia i innych substancji odpadowych.

U osób starszych warto wprowadzić między innymi codzienne spacery, u tych bardziej zaawansowanych spacery z kijkami, ćwiczenia siłowe ogólnorozwojowe, przeplatane z oddechowymi, z lekkimi przyborami. Idealną formą aktywności dla osób starszych jest niewątpliwie rowerek, zarówno ten stacjonarny, jak również i ten klasyczny, gdzie dodatkowo ruch na świeżym powietrzu to dodatkowy plus.

Im bardziej dbamy o swoje ciało, tym lepsze będą tego efekty. Jeśli więc chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem, nie siadamy w fotelu, ale dbamy o siebie każdego dnia!