Naturalne planowanie rodziny

W jaki sposób zaplanować ciążę?

Naturalne metody planowania rodziny zakładają konieczność dokładnego monitorowania i określania najlepszego czasu na poczęcie. Okres płodności, czyli owulacja jest kwestią całkowicie indywidualną dla każdej kobiety, więc wymaga długotrwałej i wnikliwej obserwacji. Istnieją dwie metody naturalnego planowania ciąży, które zakładają podział na metody objawowo-termiczne i termiczne. W metodzie termicznej konieczne jest dokonywanie regularnych pomiarów temperatury, w czym pomaga termometr owulacyjny. Każdy przeprowadzony pomiar należy skrupulatnie notować, by możliwe było wskazanie dni płodnych oraz wyznaczenie potencjalnego terminu wystąpienia owulacji. Termometr owulacyjny jest polecany przez ginekologów, ponieważ charakteryzuje się znacznie większą dokładnością, precycją oraz wygodą stosowania. Przyszłe mamy częściej wybierają termometr owulacyjny, ponieważ jego skala jest bardziej rozciągnięta i krótsza. Przedział mierzonej temperatury wynosi zazwyczaj od 35,5 do 39 stopni Celsjusza, natomiast dokładność kształtuje się na poziomie 0,1 stopnia Celsjusza. Zaletą termometrów owulacyjnych docenianych przez wiele kobiet jest również zachowanie wysokiego poziomu higieny oraz bezpieczeństwa zarówno dla zdrowia, jak i środowiska naturalnego.

 

Znaczenie pomiaru temperatury w planowaniu ciąży

Regularny pomiar temperatury powienien iść w parze z obserwacją śluzu, który w zależności od dnia cyklu występuje w zmiennych ilościach, barwie i konsystencji. Termometr owulacyjny jest wykorzystywany w celu określania podstawowej temperatury ciała kobiety, która ulega licznym wahaniom przez oddziaływanie hormonów. Aby pomiar był jak najbardziej wiarygodny niezbędne jest mierzenie temperatury o ściśle określonych z góry godzinach, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest wskazanie odchyleń, które mogą świadczyć o dniach płodnych. Zależność temperatury ciała wynika na przykład z poziomu hormonu progesteronu, który odpowiada za wzrost temperatury od razu po owulacji. Jeżeli termometr owulacyjny wskazuje na występowanie faz wyższych i niższych temperatur, oznacza to, że owulacja występuje i spełniony jest podstawowy warunek zajścia w ciążę. Powodem do niepokoju jest brak występowania podwyższonej temperatury, co prowadzi do stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarce hormonalnej. Brak owulacji jest często spowodowany czynnikami wynikającymi z prowadzonego stylu życia, czyli długotrwałym stresem, pracą w zmianie nocnej, przyjmowanymi lekami, czy nadmiernym wysiłkiem fizycznym.

Naturalne planowanie rodziny

Częstotliwość mierzenia temperatury

Co do zasady, mierzenie temperatury najlepiej rozpocząć w pierwszym dniu cyklu, czyli w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego, od razu po przebudzeniu, lecz przed wstaniem z łóżka. Wśród najważniejszych zasad pomiarów znajdują się ponadto te same miejsca, w których są dokonywane oraz czas trwania tej czynności. Temperaturę, którą mierzy termometr owulacyjny zapisuje się skrupulatnie i dokładnie na specjalnie przeznaczonych kartach obserwacyjnych. Wzmożona obserwacja cyklu miesiączkowego wymaga ogromnej dokładności, ponieważ na tej podstawie ocenia się szanse poczęcia. Po kilku miesiącach możliwa jest wstępna ocena, czy konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, które wskażą przyczyny ewentualnych nieprawidłowości. Jednorazowe zaburzenia w pomiarze temperatury nie świadczą jeszcze o niepokojących problemach, ponieważ mogą wynikać ze szczególnych, nieplanowanych sytuacji.