Sztuczna inteligencja w medycynie

Sztuczna inteligencja znalazła swoje zastosowanie także w dziedzinie medycyny. Przykładem jej wykorzystania może być voicebot. Jest to program komputerowy, którego zadaniem jest komunikacja głosowa z użytkownikiem. Mowa tutaj o odbieraniu telefonów od pacjentów czy o przypominaniu o zaplanowanych wizytach. Ponadto sztuczna inteligencja w medycynie ma pomagać lekarzom w procesie diagnostycznym. By mogła w tym zakresie się rozwijać niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych.

Praktyczne zastosowanie – sztuczna inteligencja w medycynie

O planach zastosowania AI w obszarze medycznym mówi się od dawna. Obecnie jest ona wdrażana w realnych miejscach opieki zdrowotnej. Przykładem, w którym sztuczna inteligencja w medycynie się zadomawia jest szpital w Ostródzie. Jest ona wdrażana w rejestracji, ponieważ ma duże problemy z komunikacją z pacjentami. By temu zaradzić zostaje ona wdrożona w formie pilotażowej. Mowa tutaj o voicebot, czyli o specjalnym programie komputerowym, który będzie odbierał telefony od osób, dzwoniących do szpitala. Ma on być specjalnie dopasowany do potrzeb tego konkretnego szpitala. W przyszłości planowane jest stworzenie programu komputerowego, który będzie odpowiadał na najczęstsze pytania zadawane przez pacjentów tego szpitala. Projekt ten ma zostać sfinansowany z Polskiego Fundusz Rozwoju. Na ten cel ma zostać przeznaczonych 400 tysięcy złotych.

Voicebot daje nadzieję na to, że wszystkie połączenia nawiązywane do szpitala będą odbierane. Będzie on także wykorzystywany do przypominania pacjentom o nadchodzących wizytach lekarskich. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że pacjenci nie będą musieli zmierzać się ze złym humorem recepcjonistek. Pewne jest to, że voicebot zawsze będzie miły i przyjazny. Głos systemu nie będzie wskazywał od razu, że podczas rozmowy ma się do czynienia z robotem. Prawdopodobnie będzie on mówił głosem osoby płci żeńskiej.

Sztuczna inteligencja w medycynie

AI pomocne dla lekarzy

Jak podają nowe doniesienia sztuczna inteligencja ma szansę być wykorzystywana w diagnostyce i radiologii. Wykorzystanie ich wpłynie na obniżenie kosztów leczenia i efektywną diagnozę, dzięki której leczenie będzie mogło zostać szybciej podjęte. AI daje duże szansę dla lekarzy, gdyż będzie ona dla nich wsparciem podczas stawiania prawidłowej diagnozy i wyboru najlepszej drogi leczenia.

W medycynie sztuczna inteligencja znajduje również zastosowanie podczas wykrywania nowotworu płuc. By tego dokonać, bazuje ona na sieci neuronowej, stosując badania radiologiczne. Diagnoza stawiana przez AI jest skuteczniejsza w porównaniu z diagnozą stawianą przez człowieka. W USA już otworzono drogę dla tej technologii. Obecnie diagnostyka retinopatii cukrzycowej nie wymaga już postawienia pieczątki lekarza na diagnozie. Lekarz jest jedynie potrzebny do czynności wykonania zdjęcia dna oka. Reszta należy już do maszyny, to ona za pomocą odpowiedniego algorytmu stwierdza czy retinopatia występuje czy też nie. Ma ona trzy możliwe odpowiedzi do udzielenia. Są nimi: jest, nie ma lub być może.